Reprezentare în vamă pentru operațiuni de import-export:

 • vămuire
 • asistență pentru asigurarea corectitudinii facturilor emise
 • rapoarte diverse
 • relația cu comisionarii vamali
 • obținerea licențelor de import pentru diverse dispozitive și substanțe (inclusiv raportările aferente)
 • certificarea și eliberarea seriilor de persoana calificată

Depozitare:

 • în condițiile cerute de normele GDP
 • recepția produselor – verificarea materialelor recepționate, cantitate, lot, data de expirare etc.
 • zone dedicate exclusiv clientului, zona de depozitare, zona de carantină și zona de produs neconform
 • asigurarea confidențialității informațiilor legate de produsele aflate în proprietatea clientului
 • clădire securizată
 • configurarea spațiului în conformitate cu cererea clientului – posibilitatea măririi spațiilor de depozitare, precum și amenajarea de noi spații, la cerere
 • frigidere autorizate în spațiul dedicat, precum și o cameră frigorifică
 • monitorizare electronică permanentă a temperaturii și umidității ambientale, precum și a temperaturii din frigidere
 • gestiunea stocurilor și rapoarte periodice sau la cererea clienților
 • inventare
 • două rețele electrice separate la care sunt conectate echipamentele din depozit și o sursă de energie electrică de rezervă pentru asigurarea alimentării permanente cu electricitate

Livrare:

 • avizarea terților în legătură cu volumul de marfă ce urmează a fi preluat
 • monitorizarea temperaturii pe întreaga durată a transportului
 • colectarea și pregătirea pentru preluarea coletelor

Alte servicii:

 • posibilitatea contractării unor companii specializate și autorizate pentru reetichetare, distrugerea de produse, materiale și produse investigaționale (inclusiv certificate de distrugere, rapoarte)
 • arhivarea documentelor