Farmexim prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activității de distribuție angro de medicamente, date care aparțin, de regulă, angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali.

Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice alt mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal reprezintă una dintre responsabilitățile Farmexim SA în cadrul activității desfășurate pe piață. În acest scop, Farmexim SA se angajează să respecte principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „GDPR”).

De asemenea, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Farmexim SA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care persoanele vizate le furnizează despre ele. 

Farmexim SA se asigură că angajații săi sunt instruiți în mod corespunzător astfel încât să se asigure respectarea tuturor principiilor în cadrul prelucrărilor efectuate de aceasta cu privire la datele cu caracter personal.

În desfășurarea activității, Farmexim prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de categoria de persoane vizate, astfel, în cazul reprezentanților clienților și furnizorilor datele se referă la nume, prenume, funcție, număr de telefon și adresă de e-mail.

De regulă, temeiul în baza căruia Farmexim prelucrează datele cu caracter personal este reprezentat de contract sau de obligația legală stabilită în sarcina acesteia, scopul fiind legat de buna desfășurare a relației contractuale sau de îndeplinirea unei obligații.

Farmexim se angajează să colecteze și să prelucreze doar datele personale care sunt necesare și proporționale pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru buna desfășurare a activității de distribuție angro de medicamente.

Farmexim garantează că accesul la datele cu caracter personal este acordat doar angajaților săi în limitele stabilite prin fișa postului în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin. Nu divulgăm terților niciun fel de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele Farmexim și sunt gestionate printr-un sistem informatic care asigură un nivel adecvat de securitate.

Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: de informare, de acces la date, de intervenție asupra datelor, de opoziție la prelucrarea datelor (din motive care țin de situația particulară), de a nu fi suspus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Totodată, persoana vizată are dreptul să solicite ștergerea datelor (în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în materie).

Datele cu caracter personal prelucrate de către Farmexim nu fac obiectul transferului către persoane aflate în afara Spațiului Economic European.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este stabilită în funcție de temeiul prelucrării și scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.

Orice persoană vizată poate adresa Farmexim întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele date de contact:

Adresa: com Balotesti, sat Balotesti, jud Ilfov, cod postal 077015

E-mail: dataprotection@farmexim.ro

Sau prin completarea formularului disponibil pe pagina de internet www.farmexim.ro.


 

Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu Farmexim, pot fi adresate la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336

București, România

anspdcp@dataprotection.ro

Tel/Fax: +40.318.059.211/+40.318.059.212


 

Farmexim S.A.